logonl fr grand partenaires

REZONE is een netwerk van diensten op het gebied van geestelijke gezondheid dat actief is in het zuiden van Brussel. Het verbindt alle soorten diensten (sociaal, gezondheid, handicap, huisvesting, enz.) rond het thema geestelijke gezondheid.

REZONE is de zuidelijke tak van het Brusselse "Psy 107"netwerk en is betrokken bij de aanleg van de toekomstige sociale gezondheidszones in het kader van het Geïntegreerd welzijns en gezondheidsplan. 

REZONE wordt gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en voor sommige projecten door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). 

REZONE beoogt de ontwikkeling van een samenhangend en gecoördineerd aanbod van geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning in de gemeenschap, gebaseerd op de keuzes van de gebruikers en gericht op hun integratie in de stad. 

Alle REZONE-activiteiten en -projecten worden ontworpen en georganiseerd door de partnerdiensten, onder meer via werkgroepen. 

 

 

 

Têtes

REZONE heeft drie doelstellingen:

1. Het bevorderen van de onderlinge kennis tussen diensten. Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen, elkaar ontmoeten, verbanden leggen en vervolgens beter samenwerken?

2. Samenwerking ontwikkelen tussen diensten rond en met de gebruiker. Hoe kunnen we gemeenschappelijke samenwerkingspraktijken ontwikkelen die samenhangende zorg bevorderen?

3. Het zorg- en ondersteuningsaanbod ontwikkelen dat gericht is op de sociale integratie van de gebruikers. Hoe kunnen we een aanbod ontwikkelen dat zo dicht mogelijk bij de leefwereld van mensen staat en hen in staat stelt deel te nemen aan het sociale leven?

 

 

 

DE 4 ANTENNES VAN HET "PSY 107"NETWERK IN BRUSSEL

carte antennes bis 

 

 NORWEST 

Molenbeek (buiten de stadsgrenzen), Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg, Jette, Laken, Neder-Over-Heembeek.

 BRUXELLES-EST 

Etterbeek, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Schaarbeek, Evere, Haren.

 HERMES PLUS 

Anderlecht, Molenbeek (wijken aan het kanaal), Pentagon en Europese wijk (Brussel), Sint-Joost-Ten-Node, noordelijke wijk (Brussel-deel).

 RÉZONE 

Vorst, Sint-Gillis, Elsene, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Louizawijk (Brussel).

      https://bruxelles-est.be/wp-content/uploads/2022/05/logo-bruxelles-est-1.png      https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcSPPs8D1Beis_XNZGd-BvizJV_ZbMEwTHjm16jY0F3WaKwQKo0%26s&sp=1677494627Ta37fefa22fb11d45e12b7c49bea403c4f54d3a6657dddef0593c85560c59dd0f    

 

De gebieden van de antennes bepalen alleen de zone waar elke antenne verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de inzet van zijn opdrachten. Deze ‘territoria’ bepalen niet het interventiegebied of de samenwerking van de in deze zone aanwezige diensten. Zij bepalen evenmin tot welke diensten de gebruikers al dan niet toegang hebben.

 

 

DE PARTNERS

 

ESSENTIËLE DOCUMENTEN

Het activiteitenverslag van 2021 (fr) De statuten van de vzw (fr) Het landschap van Rezone De Psy 107 hervorming Geïntegreerd welzijns en gezondheidsplan